تعرفه خرید اشتراک VPN

تمامی اشتراک ها دو کاربر ارائه می شوند، قابلیت اتصال دو کاربر همزمان با یک اکانت کاربری

Super KERIO – Shadowsocks – IKEV2 – IPSec – OpenVPN Scramble – NEW Cisco – PPTP & L2TP - Socks 5

لیست پلن های موجود

تمامی پلن های ای پی ثابت و اختصاصی دو کاربره می باشند

1  ماهه ثابت

قیمت

40000

تومان

آی پی کاملا حرفه ای

6 روز هدیه به کاربران

دسترسی به همه سرویس ها

پهنای باند و ترافیک نامحدود

قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان

بیش از200 سرور با ای پی ثابت

هدیه پروکسی تلگرام دارد

us ch de gb ca fr tr

2 ماهه ثابت

قیمت

70000

تومان

آی پی کاملا حرفه ای

12 روز هدیه به کاربران

دسترسی به همه سرویس ها

پهنای باند و ترافیک نامحدود

قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان

بیش از200 سرور با ای پی ثابت

هدیه پروکسی تلگرام دارد

us ch de gb ca fr tr

3 ماهه ثابت

قیمت

100000

تومان

آی پی کاملا حرفه ای

18 روز هدیه به کاربران

دسترسی به همه سرویس ها

پهنای باند و ترافیک نامحدود

قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان

بیش از200 سرور با ای پی ثابت

هدیه پروکسی تلگرام دارد

us ch de gb ca fr tr

6 ماهه ثابت

قیمت

150000

تومان

آی پی کاملا حرفه ای

30 روز هدیه به کاربران

دسترسی به همه سرویس ها

پهنای باند و ترافیک نامحدود

قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان

بیش از200 سرور با ای پی ثابت

هدیه پروکسی تلگرام دارد

us ch de gb ca fr tr

1 ساله ثابت

قیمت

250000

تومان

آی پی کاملا حرفه ای

62 روز هدیه به کاربران

دسترسی به همه سرویس ها

پهنای باند و ترافیک نامحدود

قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان

بیش از200 سرور با ای پی ثابت

هدیه پروکسی تلگرام دارد

us ch de gb ca fr tr

2 ساله ثابت

قیمت

400000

تومان

آی پی کاملا حرفه ای

122 روز هدیه به کاربران

دسترسی به همه سرویس ها

پهنای باند و ترافیک نامحدود

قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان

بیش از200 سرور با ای پی ثابت

هدیه پروکسی تلگرام دارد

us ch de gb ca fr tr

ای پی اختصاصی یک ماهه

قیمت

100000

تومان

پروتکل PPTP و L2TP

پهنای باند و ترافیک نامحدود

قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان

انتخاب کشور های موجود

هدیه پروکسی تلگرام دارد

us ch de gb ca fr tr

ای پی اختصاصی سه ماهه

قیمت

270000

تومان

پروتکل PPTP و L2TP

پهنای باند و ترافیک نامحدود

قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان

انتخاب کشور های موجود

هدیه پروکسی تلگرام دارد

us ch de gb ca fr tr

ای پی اختصاصی یک ساله

قیمت

900000

تومان

پروتکل PPTP و L2TP

پهنای باند و ترافیک نامحدود

قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان

انتخاب کشور های موجود

هدیه پروکسی تلگرام دارد

us ch de gb ca fr tr